כל סוגי הויזות לארה"ב

כל סוגי הויזות לארה"ב

קיימות עשרות אשרות (ויזות) שונות לארה"ב, להלן פירוט סוגי הויזות :

A-1 ויזות המונפקות לדיפלומטים זרים ולבני משפחותיהם הקרובה: ויזה המונפקת לדרגות בכירות כגון, שגרירים, דיפלומטים וקונסולים. רשאים לעבוד עבור מדינתם בלבד כולל מתן הרצאות לקהל הרחב
A-2 ויזות המונפקות לדיפלומטים זרים ולבני משפחותיהם הקרובה: ויזה המונפקת לדרגות אחרות של דיפלומטים זרים ועובדיהם.
A-3 ויזות המונפקות לדיפלומטים זרים ולבני משפחותיהם הקרובה: למטפלים, למשרתים, ו/או לעובדיהם האישיים של בעלי סטטוס A-1 וA-2. רשאים לעבוד בשרות הדיפלומטים בלבד
B-1 ויזות לאורחים זמניים: ויזה למבקר זמני לשם עסקים. מותר להגיע לצורך פעילות עסקית קצרה, אסור לעבוד בשכר בארצות הברית
B-2 ויזות לאורחים זמניים: ויזה למבקר זמני לשם ביקור תיירותי. לבעלי ויזה מסוג B2 אסור לעבוד בארצות הברית, בין אם בשכר ובין אם לא בשכר, לא עבור מעסיק בארצות הברית ולא עבור מעסיק מחוץ לארצות הברית. כמו כן אסור לבעלי ויזה מסוג B1/B2 ללמוד לימודים רשמיים.
C-1 ויזות מעבר: ויזה לזרים במעבר דרך ארצות הברית.
C-2 ויזות מעבר: ויזה לזרים במעבר לאו"ם דרך ארצות הברית.
C-3 ויזות מעבר: ויזה לפקידי ממשלות זרות ומשפחותיהם במעבר דרך ארצות הברית.
E-1 ויזות סוחרים ומשקיעים: ויזת סוחר.
E-2 ויזות סוחרים ומשקיעים: ויזת משקיע.
E-3 ויזות עבודה לאוסטרלים על בסיס כישורים או מצב: ויזה במסגרת הסכם הסחר החופשי עם אוסטרליה.
F-1 ויזות סטודנטים: ויזה לסטודנטים אקדמיים. רשאים ללמוד, אסור לעבוד מחוץ לקמפוס, מותר לעבוד עד 20 שעות בתוך הקמפוס עצמו.
F-2 ויזות סטודנטים: ויזה לבני הזוג והילדים של סטודנטים אקדמיים. רשאים ללמוד בעת שהותם בארצות הברית, אך אסור לעבוד
F-3 ויזות סטודנטים: ויזה לסטודנטים קנדיים או מקסיקנים. רשאים ללמוד, אסור לעבוד מחוץ לקמפוס, מותר לעבוד עד 20 שעות בתוך הקמפוס עצמו.
G-1 ויזות לנציגי ארגונים בינלאומיים ומשפחותיהם: מנהלים של ממשלות זרות מוכרות.
G-2 ויזות לנציגי ארגונים בינלאומיים ומשפחותיהם: נציגים אחרים של ממשלות זרות מוכרות.
G-3 ויזות לנציגי ארגונים בינלאומיים ומשפחותיהם: נציגים של ממשלות זרות אשר אינן מוכרות.
G-4 ויזות לנציגי ארגונים בינלאומיים ומשפחותיהם: קציני או עובדים של ארגונים בינלאומיים.
G-5 ויזות לנציגי ארגונים בינלאומיים ומשפחותיהם: מטפלים, משרתים או עובדים אישיים של נציגי ארגונים בינלאומיים.
GB ויזות לאורחים זמניים: לצורך עסקים, במסגרת המדינות הפטורות מויזה (Visa Waiver Program) או תושבי גואם.
GT ויזות לאורחים זמניים: לצורך בילוי, במסגרת המדינות הפטורות מויזה (Visa Waiver Program) או תושבי גואם.
H-1B ויזות עבודה על בסיס כישורים או מצב: ויזה למומחים מיקצועיים. זו ויזת עבודה, לכן רשאי לעבוד.
H-1B1 ויזות עבודה על בסיס כישורים או מצב: ויזה במסגרת הסכם הסחר החופשי עם צ'ילה וסינגפור. זו ויזת עבודה, לכן רשאי לעבוד.
H-1C ויזות עבודה על בסיס כישורים או מצב: ויזה לאחיות הבאות לעבוד עד שלוש שנים במקומות בעלי מחסור בכוח אדם רפואי. זו ויזת עבודה, לכן רשאי לעבוד
H-2A ויזות עבודה על בסיס כישורים או מצב: ויזה לעובדים זמניים בעבודות חקלאיות עונתיות. זו ויזת עבודה, לכן רשאי לעבוד
H-2B ויזות עבודה על בסיס כישורים או מצב: ויזה לעובדים זמניים לעבודות עונתיות שאינן חקלאיות. זו ויזת עבודה, לכן רשאי לעבוד
H-3 ויזות עבודה על בסיס כישורים או מצב: ויזה לחניכים בתחומי התעשייה. זו ויזת עבודה, לכן רשאי לעבוד
H-4 ויזות עבודה על בסיס כישורים או מצב: ויזות לבני הזוג וילדיהם של בעלי סטטוס H-1, H-2, H-3. רשאים ללמוד, אסור לעבוד בכל צורה של עבודה
I-1 ויזות לנציגים של אמצעי תקשורת הזרים ומשפחותיהם.
J-1 ויזות להחלפת מבקרים, מדריכים במחנות קיץ וכן ויזות לסטודנטים לתארים מתקדמים. רשאים להגיש בקשה לעבודה בארצות הברית.
J-2 ויזות להחלפת מבקרים: ויזות לבני הזוג וילדיהם של בעלי סטטוס J-1. רשאים ללמוד בארצות הברית, ניתן להגיש בקשה לעבודה בארצות הברית.
K-1 ויזות על בסיס חיים משותפים: ויזה לארוסים של אזרחי ארצות הברית.
K-2 ויזות על בסיס חיים משותפים: ויזה לילדים של ארוסים של אזרחי של ארצות הברית.
K-3 ויזות על בסיס חיים משותפים: ויזה לבני הזוג של אזרחי ארצות הברית.
K-4 ויזות על בסיס חיים משותפים: ויזה לילדיהם של אזרחי ארצות הברית.
L-1 ויזות לבכירים, מיומנים או מוכשרים בחברות עם סניפים אמריקאים: ויזה למעבר של מנהל בכיר או עובד מיומן בחברות עם סניפים אמריקאים. זו ויזת עבודה, לכן רשאי לעבוד
L-2 ויזות לבכירים, מיומנים או מוכשרים בחברות עם סניפים אמריקאים: ויזה לבני הזוג או ילדיהם של מחזיקי סטטוס L-1.
M-1 ויזות סטודנטים: ויזה לסטודנטים אשר באים ללמוד במוסדות אשר אינם אקדמאיים. רשאים ללמוד, אסור לעבוד אלא אם העבודה היא חלק מההכשרה המקצועית ואם ההעסקה אושרה מראש על ידי USCIS
M-2 ויזות סטודנטים: ויזה לבני הזוג או ילדיהם של מחזיקי סטטוס M-1. רשאים ללמוד בעת שהותם בארצות הברית, אך אסור לעבוד
N-1 עד N-7 ויזות לפקידי נאט"ו ומשפחותיהם.
O-1 ויזות לעובדים זמניים וחניכים: ויזה למדענים, אמנים, וגורמי חינוך בעלי יכולות יוצאות מן הכלל. זו ויזת עבודה, לכן רשאי לעבוד
O-2 ויזות לעובדים זמניים וחניכים: גורמים המתלווים למחזיקי ויזת O-1.
O-3 ויזות לעובדים זמניים וחניכים: ויזה לבני הזוג או ילדיהם של מחזיקי סטטוס O-1. לא רשאים לעבוד
P-1 ויזות לעובדים זמניים וחניכים: ויזה לספורטאים או בדרנים שמוכרים באופן בינלאומי. זו ויזת עבודה, לכן רשאי לעבוד
P-2 ויזות לעובדים זמניים וחניכים: ויזה לאמנים או בדרנים בתוכניות החלפה. זו ויזת עבודה, לכן רשאי לעבוד
P-3 ויזות לעובדים זמניים וחניכים: ויזה לאמנים או בדרנים בתוכניות תרבותיות מיוחדות. זו ויזת עבודה, לכן רשאי לעבוד
P-4 ויזות לעובדים זמניים וחניכים: ויזה לבני הזוג או ילדיהם של מחזיקי סטטוס P-1, P-2, וP-3.
Q-1 ויזות לעובדים זמניים וחניכים: ויזות לתוכניות החלפה תרבותית בינלאומיות. זו ויזת עבודה, לכן רשאי לעבוד
R-1 ויזות לעובדים זמניים וחניכים: ויזה לעובדים במקצועות דתיים. זו ויזת עבודה, לכן רשאי לעבוד
R-2 ויזות לעובדים זמניים וחניכים: ויזה לבני הזוג או ילדיהם של מחזיקי סטטוס R-1. אינם רשאים לעבוד
T-1 ויזות לקורבנות סחר בבני אדם.
T-2 ויזות לקורבנות סחר בבני אדם: ויזה לבני הזוג של מחזיקי סטטוס T-1.
T-3 ויזות לקורבנות סחר בבני אדם: ויזה לילדיהם של מחזיקי סטטוס T-1.
T-4 ויזות לקורבנות סחר בבני אדם: ויזה להוריהם של ילדים מחזיקי סטטוס T-1.
TD ויזות לעובדים זמניים וחניכים: ויזה לבני הזוג או ילדיהם של מחזיקי סטטוס TN.
TN ויזות לעובדים זמניים וחניכים: ויזה הניתנת לסוחרים קנדיים או מקסיקנים במסגרת נפט"א (הסכם הסחר החופשי הצפון אמריקאי). זו ויזת עבודה, לכן רשאי לעבוד
V-1 ויזות על בסיס חיים משותפים: ויזה לבני זוג של תושבי קבע.
V-2 ויזות על בסיס חיים משותפים: ויזה לילדיהם של תושבי קבע.
V-3 ויזות על בסיס חיים משותפים: ויזה לאנשים הנתמכים בבעלי סטטוס V-1 וV-2.
WB ויזות לאורחים זמניים: במסגרת המדינות הפטורות מויזה (Visa Waiver Program), לצורך עסקים.
WT ויזות לאורחים זמניים: במסגרת המדינות הפטורות מויזה (Visa Waiver Program), לצורך בילוי.

קרדיט : ויקיפדיה