תמונה לויזה לארה"ב

תמונה לויזה לארה"ב

שגרירות ארה"ב בישראל מחייבת כל מועמד אשר מעוניין בהוצאת ויזה לארה"ב לספק שתי תמונות אשר עומדות בקריטריונים ובדגשים שנקבעו על פי הקונסוליה בישראל.  

קריטריונים אלו מאוד נוקשים ומועמד אשר יספק תמונות אשר לא עומדות בקריטיוניום של הקונסוליה עלול להיתקל בסירוב הויזה לארה"ב.

להלן הקריטריונים